Επικοινωνήστε μαζί μας με όποιο από τους πιο κάτω τρόπους επιθυμείτε.

 

 

Διεύθυνση:      Ταχ. Θυρίδα 22411, 1521 Λευκωσία.

Τηλέφωνο:      96 820 000

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): morathavmata@gmail.com

Ιστοσελίδα (Website): www.morathavmata.com

Facebook: Μωρά Θαύματα – Mora thavmata

 

Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεση σας!