ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΩΝ

Το όραμα του συνδέσμου  είναι η δημιουργία Νέας Μονάδας Εντατικής Νεογνών και Προώρων. Η πρόταση του Συνδέσμου διαμορφώθηκε μετά από συζήτηση με τους ειδικούς νεογνολόγους, νοσηλευτές και γονείς και υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Υγείας.

Πλεονεκτήματα: 

  • Άμεσα διαθέσιμος χώρος με πρόνοια προσθήκης ορόφου
  • Δυνατότητα επέκτασης της υφιστάμενης Μονάδας στο ίδιο επίπεδο και σε άμεση σχέση με αυτή
  • Μικρή απόσταση από την υφιστάμενη Μονάδα. Παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής της επέκτασης χωρίς να ενοχλεί το υφιστάμενο κτίριο
  • Σύνδεση με γέφυρες. Η νέα Μονάδα θα λειτουργήσει αφού μεταφερθούν οι υπηρεσίες σ’ αυτή. Θα ακολουθήσει ανακαίνιση της υφιστάμενης Μονάδας

 

Η Αρχιτεκτονική Μελέτη:

Η αρχιτεκτονική μελέτη έχει ετοιμαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο Άθως Δίκαιος και Συνεργάτες. Η μελέτη αφορά την επέκταση στο ίδιο επίπεδο με την υφιστάμενη Μονάδα πάνω από τον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται βόρεια της Μονάδας.