ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΩΝ – ΜΕΝΝΠ

Ιστορικό και Προβλήματα της ΜΕΝΝΠ

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μια Μονάδα Εντατικής Νεογνών και Πρόωρων  χρειάζεται να υποστηρίζεται από πολλές άλλες παιδιατρικές ειδικότητες όπως παιδοκαρδιολογία, παιδοχειρουργική, παιδονευρολογία κ.α, ενώ υπάρχουν διεθνή επιστημονικά πρότυπα για το πόσες Μονάδες Αριστείας πρέπει να λειτουργούν ανάλογα με τον αριθμό γεννήσεων σε μια χώρα ώστε να διατηρούνται τα αναγκαία ψηλά επίπεδα εξειδίκευσης, εξασφαλίζοντας την επιβίωση ενός πρόωρου μωρού. Βάσει διεθνών στατιστικών δεδομένων για κάθε 8,000-10,000 γεννήσεις είναι αναγκαία η λειτουργία μιας εξειδικευμένης ΜΕΝΝΠ

Η Μονάδα πρέπει να νοσηλεύει ικανοποιητικό αριθμό περιστατικών ώστε να υπάρχει εξειδίκευση, εμπειρία και αξιοποίηση της υποδομής.

Η ΜΕΝΝΠ λειτούργησε στο χώρο του Μακάριου Νοσοκομείου το 1985 με 18 θέσεις εντατικής νοσηλείας. Οι θέσεις αυξήθηκαν σε 48 και σήμερα νοσηλεύει 52 πρόωρα νεογνά. Υπήρξε κατακόρυφη αύξηση των αναγκών τα τελευταία χρόνια με συνήθης πληρότητα 150%.

Η ΜΕΝΝΠ είναι Κέντρο αναφοράς για όλη την Κύπρο (δημόσιος και ιδιωτικός ιατρικός τομέας, αγγλικές βάσεις, κατεχόμενα)

Στη Μονάδα νοσηλεύονται πρόωρα νεογνά 23 εβδομάδων και άνω, με βάρος γέννησης 400 γραμμάρια και νεογνά τα οποία αντιμετωπίζουν χειρουργικά ή άλλα προβλήματα (καρδιοπάθεια, περιγεννητική ασφυξία κ.ά.)

Προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΜΕΝΝΠ:

  • Εξαιτίας της αυξημένης πληρότητας η Μονάδα λειτουργεί εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών
  • Κίνδυνος λοιμώξεων
  • Στενότητα χώρου (δύσκολη διακίνηση μηχανημάτων)
  • Δυσκολίες στην παρουσία/διανυκτεύρευση των γονιών

Tο ψηλό επίπεδο εξειδικευμένης φροντίδας και κατάρτισης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού έχει οδηγήσει σε πολύ ψηλά ποσοστά επιβίωσης των πρόωρων. Παρόλες τις δυσκολίες γίνεται εξαιρετική δουλειά από το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας και η επιβίωση των πρόωρων φθάνει το 98%.