ΕΙΣΦΟΡΑ RCB BANK

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την τράπεζα RCB για την οικονομική τους εισφορά (€5000) προς τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα.

Comments are closed.