Σύνδεσμος Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου

Σύνδεσμος Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου παρέδωσε στην Πρόεδρο του Συνδέσμου Μωρά Θαύματα χρηματικό ποσό προβάλλοντας το φιλανθρωπικό του πρόσωπο και δεσμεύτηκε όπως συνεχίσει να είναι στο πλευρό του Συνδέσμου για την επίτευξη του οράματος που είναι η ανέγερση νέας ΜΕΝΝ στο Μακάριο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.

Comments are closed.